ابزار وبمستر

Saturday, 16 February 2019
شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

 33117753

NPSH چیست؟

هد مکش مثبت خالص  Net Positive Suction Head  یا NPSH

تعریف NPSH

NPSH فشار مثبت خالص در دهانه مکش پمپ میباشد.

.تقسیم میشود NPSHa -   NPSHr  به دو بخش NPSH تعریف

NPSHr یا هد مثبت مکش خالص مورد نیاز، به مفهوم هد(فشار)خالص مورد نیاز براي کارکرد صحیح پمپ و جلوگیري از وقوع کاویتاسیون میباشد.

net positive suction head required

این فشار خالص مورد نیاز صرفا به طراحی پمپ بستگی دارد و توسط سازنده کنترل میشود.

NPSHa یا هد مثبت مکش خالص در دسترس به مفهوم آن مقدار از فشار اتمسفر است که در دهانه مکش پمپ قابل دسترس میباشد.

net positive suction head available

این پارامتر با توجه به عواملی از قبیل ارتفاع منطقه از سطح دریا، ارتفاع پمپ نسبت به سطح آب در مخزن مکش و دماي کاري، کنترل میشود و در واقع تابعی از سیستم و شرایط آن میباشد.

براي کارکرد صحیح پمپ، به دور از کاویتاسیون و اثرات آن، بایستی فشار مثبت خالص در دسترس پمپ ازمقدار فشار مورد نیاز پمپ براي کارکرد صحیح، بیشتر باشد، بنابراین داریم :

NPSH a> NPSHr

این اصطلاح یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصطلاحات رایج در پمپ های سانتریفیوژ می باشد و معرف مجموع فشار مطلق مکش منهای فشار بخار سیال، در دمای کاری می باشد. فشار مطلق مکش در نازل مکش تعیین می گردد. NPSH یک مفهوم فیزیکی و از جنس انرژی می باشد و بر حسب متر و یا فوت ارتفاع سیال پمپ شونده بیان می گردد. NPSHa (در دسترس) بیان کننده میزان انرژی کل سیال در هنگام ورود به پمپ می باشد و در صورتی که این انرژی جهت غلبه بر تلفات قسمت مکش پروانه پمپ کافی باشد، (تعریف مفهوم NPSHr و یا همان NPSH مورد نیاز) سیال در همان حالت باقی مانده و تبخیر نمی شود. بدیهی است هنگامی که انرژی سیال از میزان انرژی که باعث گردیده است ماده در آن دما سیال بماند (همان فشار بخار در دمای معلوم) کمتر گردد, ماده شروع به تبخیر شدن می نماید و دلیلی برای مایع بودن ندارد. علاوه بر موارد فوق کاهش فشار باعث آزاد شدن گازهای محلول در سیال می گردد. این گازها که در نتیجه فشار سیال در سیال محلول گردیده اند با کاهش فشار (حتی در حالتی که فشار مطلق سیال از فشار بخار آن بیشتر باشد) آزاد می گردند. ایجاد فاز گازی در سیال چه در نتیجه کاهش فشار و آزاد شدن گازهای محلول و چه در نتیجه تبخیر خود سیال به خاطر کاهش فشار تا فشار بخار, باعث ایجاد پدیده مخرب کاویتاسیون در قسمت مکش پروانه پمپ می گردد. این پدیده باعث خوردگی پره های پروانه در قسمت مکش می گردد.

دفتر مرکزی

تهران - خیابان سعدی جنوبی - مرکز تجاری سعدی جنب بانک کارآفرین طبقه اول پلاک 106
تلفن: 33188199

33119762 

33119943

33117753

33990137
نمابر: 33990136

نمایشگاه

تهران - خیابان سعدی جنوبی - مرکز تجاری سعدی جنب بانک کارآفرین طبقه همکف پلاک 19
تلفن: 33188199

33119762 

33119943

33117753

33990137
فکس: 33990136

انبار

تهران-باقرشهر، جاده باقرشهر، جاده قمصر، دهنو، انبار پمپ یاران - یاران 

تلفن : 56527836

فکس: 56527835  

ورود به مدیریت کسب و کار

پمپ ایران پمپ ایران

تمامی حقوق این وب سایت برای موتور پمپ یاران محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت </